MTB XC Eliminator Raiffeisen Sprint : domani si parte !